Kwestia korzystania z zamiennych materiałów eksploatacyjnych podczas okresu gwarancji urządzenia.

Renomowani producenci tuszu zamienniki traktują jako akcesorium o znacznie gorszej jakości. Jednakże firmy, które dostarczają alternatywny tusz do drukarki i inne materiały eksploatacyjne zapewniają o ich mechanicznej niezawodności oraz wysokim gatunku. Wówczas większość z nich bierze odpowiedzialność za sprzęt Klienta przy użytkowaniu zamienników. Przeważnie polega ona na bezpłatnej naprawie uszkodzeń spowodowanych przez części zamienne. Jednak w przypadku sprzętu będącego jeszcze na gwarancji sprawa się komplikuje.

Producenci zgodnie twierdzą, że sam fakt korzystania z zamienników nie powoduje utraty gwarancji. Gwarant, co najwyżej, nie usunie w ramach zobowiązań wynikających z umowy uszkodzenia spowodowanego materiałem zamiennym. Taką natomiast usługę – zgodnie z odpowiedzialnością za sprzęt, którą deklaruje się wziąć – bezpłatnie wykona producent zamiennika. Jednakże jak naprawić urządzenie bez zdejmowania obudowy, na której umieszczono plomby? Każde naruszenie wiąże się z utratą gwarancji, chyba że serwisu drukarki dokonuje autoryzowany przedstawiciel. Taka sytuacja wydaje się mało prawdopodobna, gdyż producent urządzenia musiałby współpracować z firmą… działającą na jego niekorzyść.

Podsumowując – w okresie gwarancji nie należy korzystać z zamiennych materiałów eksploatacyjnych. Wyjątkiem może być:

  • współpraca z producentem zamienników, będącym jednocześnie autoryzowanym serwisem urządzeń, do których produkuje zamienniki (sytuacja mało prawdopodobna). Przy ewentualnej naprawie drukarek lub innego urządzenia uszkodzonego przez materiał nieoryginalny użytkownik nie traci gwarancji, ponieważ naprawy dokonuje serwis autoryzowany,
  • współpraca z producentem zamienników, „zaprzyjaźnionym” z autoryzowanym serwisem drukarek, do których produkuje zamienniki. Autoryzowany serwis zmienia kwalifikację uszkodzenia drukarki (uszkodzonej przez nieoryginalny materiał), tak aby możliwa była jej naprawa w ramach gwarancji,
  • podpisanie umowy z producentem zamienników, mówiącej o wymianie sprzętu na nowy w razie jego uszkodzenia (na skutek użytkowania zamienników),
  • podpisanie umowy z producentem zamienników mówiącej o przejęciu przez niego gwarancji przy ewentualnej jej utracie w związku z naprawą sprzętu przez nieautoryzowany serwis drukarek lub innych urządzeń. Producent, naprawiając usterkę powstałą na skutek użytkowania zamienników, zrywa plomby gwarancyjne i od tej chwili staje się gwarantem danego urządzenia na okres, który pozostałby użytkownikowi u producenta.