Kawa GRATIS do 2 tonerów ASARTO

promocja-kawa-gratis
Zapraszamy do skorzystania z promocji, w której przy zakupie co najmniej 2 tonerów zamiennych marki ASARTO przekazujemy gratis kawę rozpuszczalną lub mieloną do wyboru.

Regulamin promocji:

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, określa zasady przeprowadzenia przez Partner 2000 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeliwnej 36 Katowice, (dalej „Organizator”) akcji promocyjnej zwanej także „Promocją”.
II. Czas trwania, uczestnicy i przystąpienie do promocji
2. Program przeznaczony jest dla klientów Firmy Partner 2000, którzy w okresie od 01-06-2022 do 31-08-2022 lub do wyczerpania nagród dokonają zakupu co najmniej dwóch tonerów laserowych marki ASARTO oraz powołają się na tą promocję podając hasło: „Kawa za Asarto”
III. Zasady Promocji i Nagrody
3. Aby wziąć udział w Promocji należy w wyznaczonym okresie czasowym (patrz pkt. II.2) dokonać zakupu co najmniej dwóch tonerów do drukarki laserowej marki ASARTO.
4. Podczas składania zamówienia należy powołać się na tą promocję podając hasło: „Kawa za Asarto.”
5. Do każdego zakupu określonego w pkt. II.2 i powołaniu się na tą promocję uczestnik otrzyma kawę.
IV. Wydanie nagród
7. Nagroda będzie przekazywana po spełnieniu wymogów z pkt.II.2 wraz z produktem marki ASARTO
V. Postanowienia końcowe
8. Promocji nie podlegają wyceny przetargowe.
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
10. Treść regulaminu Promocji jest dostępna w biurze organizatora tj. ul. Żeliwna 36 Katowice
11. Każdy z Uczestników promocji oświadcza, iż z warunkami niniejszego Regulaminu zapoznał się, zrozumiał je oraz akceptuje je w całości.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub skrócenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyny.